MuntraBarn

Mat och cafe

Här finns allt du behöver för det lilla köket, cafét, restaurangen och butiken. Att leka med mat i olika rollekar utvecklar barnets förmåga att se samband, motoriska färdigheter, turtagning och samarbete med andra barn och vuxna.