Anmäl dig

1

Fyll i samtliga fält och välj vilken aktivitet du vill anmäla ditt barn till.

2

Under meddelande är det viktigt att du informerar oss

om eventuella allerigier samt ditt fulllständiga namn.

3

Vi bekräftar din anmälan så snart som möjligt!